35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,15,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,0,1,1,5000
1,0,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

Gépjavító képzés

 • Megjelent: 2021. július 15. csütörtök, 06:52
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 642
 
 
 
A 2021/2022-es tanévben végre ismét elindítjuk a korábban méltán népszerű Mezőgazdasági gépjavító képzésünket, ezentúl felnőttképzésként. Várjuk a jelentkezőket

Gépjavító képzés

 • Megjelent: 2021. július 15. csütörtök, 06:52
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 716
 
 
 
A 2021/2022-es tanévben végre ismét elindítjuk a korábban méltán népszerű Mezőgazdasági gépjavító képzésünket, ezentúl felnőttképzésként.
 
Várjuk a jelentkezőket

Felnőttoktatás

 • Megjelent: 2020. szeptember 07. hétfő, 07:01
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 3789

Felnőttoktatás - érettségi vizsgára felkészítő esti képzés

A szakközépiskola érettségire felkészítő szakasza (12-13. évfolyam) OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők számára

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12. évfolyam, illetve 13. évfolyam), amelynek programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül.

A képzés célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét.

Tagozat: esti tagozat

Képzési idő: 2 év

Jelentkezés feltétele: iskolarendszerű oktatásban, nappali tagozaton megszerzett szakmunkás-bizonyítvány

Érettségi vizsga tárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (5. tantárgy az OKJ-s a szakmai végzettség)

Megszerezhető végzettség: érettségi bizonyítvány

Duális Képzés

 • Megjelent: 2021. június 23. szerda, 06:25
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 1573

Új szakképzési törvény 2019. évi LXXX. értelmében a szakmai képzésben lévő tanulókra 10. évfolyamtól érvényes, technikumi képzésben részt vevő tanulók esetében 11. évfolyamtól:

 1. § [Részvétel a szakirányú oktatásban]

(1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban

 1. a) a szakképző intézményben vagy
 2. b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen

vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható.

Ez azt jelenti, hogy a sikeres ágazati alapvizsgával rendelkező, a szakmai képzésen részt vevő tanulóink 10. évfolyamtól duális képzésen vehetnek részt mezőgazdasági vállalkozóknál.

Duális képzéssel kapcsolatos tájékoztató anyag megtekintése: ITT

 

DIÁKOK FOGADÁSA

A 10. évfolyamos tanulók munkaszerződés megkötésével vehetnek részt egész éves szakmai képzésen, amely a tanuló és a képzőhely között jön létre, és a képzőhely szerinti területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

Az egész éves szakmai gyakorlatra a fogadó képzőhellyel befogadó nyilatkozatot kell kitöltetni, amelyek innen letölthetők:

 

 10. évfolyam:

Befogadó nyilatkozat éves szakmai gyakorlathoz Mezőgazdasági gépész

Befogadó nyilatkozat éves szakmai gyakorlathoz Gazda

A befogadó nyilatkozatokat legkésőbb 2021. augusztus 22-ig kérem az iskolába postai úton, vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldeni.

 


DUÁLIS KÉPZŐHELLYEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

 

A tanulónak  10. évfolyamtól a szakmai oktatás egészére, vagy csak a gyakorlati foglalkozásokra vállalható a duális képzés. A szakmai vizsgákra való felkészítésért közösen felel a képzőhely és az iskola.

Minden tanulót, szülőt arra kérünk, hogy a diákok számára olyan gyakorlati foglalkozási helyet keressen, mely biztosítja a gyakorlatok szakszerű elvégzését. A duális képzőhely szerepeljen a Nemzeti Agrárkamara nyilvántartásában, vagy vállalja a nyilvántartásba vételt, illetve őstermelőhöz tanuló nem mehet duális képzésre.

Ha a tanuló a duális képzőhelyen lévő gyakorlati óraszámának 20%-át maghaladóan hiányzik, nem teljesíti gyakorlatát, úgy a tanévet meg kell ismételnie. 5% alatti igazolatlan mulasztást augusztus 31-ig pótolni kell, a pótlásra pénzbeli juttatás nem számolható el.

A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló részére, ha munkaszerződéssel foglalkoztatja, tehát a nappali rendszerű oktatásban részt vevők esetén az egész éves szakmai gyakorlat idejére, melynek összege az aktuális évi minimálbér legalább 60%-a, illetve legfeljebb 100%-a. Az összegről a diák és a képzőhely állapodik meg.


MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNUKIS KIFUTÓ DUÁLIS KÉPZÉS

Az egész éves szakmai gyakorlatra a fogadó képzőhellyel befogadó nyilatkozatot kell kitöltetni, amely innen letölthető:

 

13. évfolyam, 1 éves ráépülő, kifutó technikusi képzés:

Befogadó nyilatkozat éves szakmai gyakorlathoz Mezőgazdasági gépésztechnikus 

 

A befogadó nyilatkozatokat legkésőbb 2021. augusztus 22-ig kér


em az iskolába postai úton, vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldeni.

Technikumi képzés

 • Megjelent: 2020. szeptember 07. hétfő, 06:52
 • Írta: Administrator
 • Találatok: 4240

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Képzés időtartama: 5 év

( érettségi és technikumi szintű szakképzettség)

Képzés iskolai felvételi kódszáma: 0001

SZJ: 5 0810 17 08

 

Mik a technikum előnyei?

A technikuma járó tanulók a 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmai tantárgyakat is tanulnak. A mezőgazdaság ágazatú szakmai képzés során széles spektrumú alapozást kapnak tanulóink.

A tanuló először ágazatot választ, amivel a technikumban két évig ismerkedik. 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. 

Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé.

 

Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést a mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.

 

Ösztöndíj rendszer:

A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint ösztöndíjat kap. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

 

A mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • A képzés végén a tanulók alkalmassá válnak a napi gazdálkodási feladatok ellátására, valamint gyakorlatorientált szervezési, gazdasági feladatok elvégzésére.
 • Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában.
 • Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.
 • Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához.
 • Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
 • Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról.
 • Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket.
 • Kapcsolatot tart az ügyféllel.
 • A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

                 
                                                          

 Adatvédelmi tájékoztató GINOP