gallery document

Parképítő és fenntartó technikus

Kertész ágazat (szakközépiskola)

54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus (4 év szakközépiskola, + 1 év technikusiképzés)
A képzés megkezdésének feltételei: érettségi végzettség, egészségügyi alkalmasság
Képzési idő elmélet/gyakorlat: 50/50 %, összefüggő szakmai gyakorlat: 13. évfolyam: 140 óra
Modulok:Foglalkoztatás, Munkahelyi egészség és biztonság, Vállalkozási, kereskedelmi
alapok, Kertészeti alapismeretek, Kertészeti munkavállalói ismeretek, Kertészeti munkavállalói ismeretek, Dísznövényismeret, Kerttervezési alapismeretek, Parképítés,Kertfenntartás
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
Díszfaiskolai kertész, Dísznövénykertész és parképítő, Faiskolai kertész, Faiskolai
lerakatvezető, Faiskolai munkás, Kertépítő és -fenntartó, Kertépítő kertész, Kertépítő munkás,Kertgondnok, Park- és kertépítő, -gondozó, Parkápoló, Parképítő, Parkfenntartó,Parkkarbantartó, Parkkezelő, Parkosító, Parkrendező, Sziklakertépítő
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a
meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan,illetve irányítói jelleggel. A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el.A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni
- Középszintű vezetői feladatokat ellátni
- Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni
- Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának
folyamatát
- Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni
- Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
- Növényápolást végezni, végeztetni
- Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
- Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni
- Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni
- Irányítási, szervezési feladatokat ellátni
- Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni
- Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni
- Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni
- Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni
- Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani
- Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani
- Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni
- Parkfenntartási, gondozási munkát végezni

ASZIH logo RGB         fm logo        nak

Elérhetőségek:

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Cím: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.
Telefon: (66) 250-311
Fax: (66) 550-215 (117)
e-mail cím: ketegyhazisuli@gmail.com
OM kód: 202735
Alapítvány: 18388037-1-04