gallery document

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Mezőgazdasági gépész ágazat (szakközépiskola)

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus (4 év szakközépiskola, + 1 év technikusi képzés)
A képzés megkezdésének feltételei: általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Képzési idő elmélet/gyakorlat: 50/50%, összefüggő szakmai gyakorlat: 9. évfolyam: 70 óra, 10. évfolyam: 105 óra, 11.évfolyam: 140 óra
Modulok:Agrárműszaki alapok, Agrárműszaki erőforrások, Mezőgazdasági termelés gépei, Gépek
üzemeltetése a mezőgazdaságban, Mezőgazdasági és vállalkozási ismeretek, Foglalkoztatás,Munkahelyi egészség és biztonság
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
Mezőgazdasági gépésztechnikus, Fejő- és tejkezelőgép kezelője, Mezőgazdasági arató-cséplőgép
vezetője, Mezőgazdasági kotrógépkezelő, Mezőgazdasági rakodógép kezelő, Növényvédő gépész,Önjáró betakarítógép kezelője, Talajjavítási gépkezelő, Talajtisztító gépkezelő, Traktorvezető,Vegyszeres növényvédőgép kezelője, Diesel motor szerelő, Közúti járműszerelő, Nehézgépjármű szerelő, Hidraulika szerelő, Rakodógép szerelő, Szállítószalag szerelő, Targoncaszerelő,Motorkészítő, Porlasztó készítő
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában,üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál,szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági
tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról. Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés
gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani,
- tápanyagpótlást végezni, talajművelést végezni, vetés, ültetés és palántázás munkáit
végrehajtani, a növényápolást elvégezni,
- végrehajtani a takarmány betakarítás munkáit, a gabona és az ipari növény betakarítására,
gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,
- mezőgazdasági anyagmozgatást végezni, földutat építeni és karbantartani, tisztító-, szárító és
manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
- raktározási munkákat végezni, takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,
- állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni, fejő és
tejkezelő gépet üzemeltetni,
- mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni és
hibabehatárolást végezni,
- szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,
- javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
- karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra,
- a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására,
- ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
- irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
- betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat.

ASZIH logo RGB         fm logo        nak

Elérhetőségek:

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Cím: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.
Telefon: (66) 250-311
Fax: (66) 550-215 (117)
e-mail cím: ketegyhazisuli@gmail.com
OM kód: 202735
Alapítvány: 18388037-1-04