gallery document

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Szakiskola

34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (3 éves szakképzés)
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Képzési idő elmélet/gyakorlat: 30/70%, összefüggő szakmai gyakorlat: 9. évfolyam: 140 óra, 10. évfolyam: 140 óra
Modulok:Foglalkoztatás, Munkahelyi egészség és biztonság, Család- és háztartásellátás, Üzemgazdaság,
ügyvitel, Vendéglátás, Napi tevékenységek, Falusi vendégfogadás, Kreatív textilfeldolgozás,Mezőgazdasági termelés és feldolgozás
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
Őstermelő, Gazdaasszony, Falusi vendéglátó, Áru-előkészítő,Nevelőszülő, Házi szociális munkás, Családgondozó, Piaci, utcai zöldséges, Házi ápoló, Háztartási
alkalmazott
A szakképesítés munkaterületének leírása:
a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői
körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre való előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről,tárolásáról. Komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termékelőállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészet ilehetőségeit. Feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása,beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-,közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás,
mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Külső takarítási munkákat is
ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
állattartás, növénytermesztés mennyiségi, minőségi és gazdaságos
rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani, a gazdaságban megtermelt árukat eladásra előkészíteni,árusítani, kulturált életvitelt folytatni, családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni, családi pénzügyi tervet készíteni,konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, pályázatokat előkészíteni, állategészségügyi,állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni, gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön), ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni,

felszolgálni, gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni, tájegységnek megfelelő programokat szervezni, népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni, árubeszerzést végezni, szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,szálláshelyeket kialakítani és berendezni, vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni, teríteni, ételt, italt felszolgálni, gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, munka és környezetvédelmi szabályokat betartani, dokumentációt vezetni, készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani, háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése,
mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni, csecsemő- és gyermekgondozási,
betegápolási feladatokat ellátni, segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában,elsősorban a házkörüli munkák végzésével, szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, lakások, szálláshelyek,panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, textíliák mosását, javítását végezni.
- szervezési feladatokat ellátni
- piaci előkészítést végezni
- értékesítést végezni
- vállalkozást alapítani, működtetni
- tervet, kalkulációt készíteni

ASZIH logo RGB         fm logo        nak

Elérhetőségek:

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Cím: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.
Telefon: (66) 250-311
Fax: (66) 550-215 (117)
e-mail cím: ketegyhazisuli@gmail.com
OM kód: 202735
Alapítvány: 18388037-1-04