^Back To Top

Szakiskola

34 621 01 Gazda (3 éves szakképzés)
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Képzési idő elmélet/gyakorlat: 30/70%, összefüggő szakmai gyakorlat: 9. évfolyam: 140 óra, 10. évfolyam: 140 óra
Modulok:Foglalkoztatás, Munkahelyi egészség és biztonság, Állattartás, Növénytermesztés, Kertészeti alapok,
Mezőgazdasági géptan, Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel, Gazda kiegészítő tevékenységei
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
Vegyes profilú gazdálkodó, Állat- és növénytermesztő, Önálló
gazda, Őstermelő
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti,fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező
mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
Talaj-előkészítést, vetést végezni, Növényápolást végezni, A talaj
termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni, Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, Állatot takarmányozni, Állatjóléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani, Állatot szaporítani, Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, Kereskedelmi tevékenységet végezni, Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni

ASZIH logo RGBfm logonak