gallery document

Nyilt levél

TISZTELT KÉTEGYHÁZI LAKOSOK!

Iskolánk dolgozói valamint vezetése úgy érzi, hogy intézményünket sorozatos támadások érik, melyre reagálnunk szükséges annak érdekében, hogy a település lakói, valamint sportolói teljes és tényszerű tájékoztatást kapjanak a kialakult helyzetről. 

 

Intézményünk fenntartója 2013. augusztus 1. napjától a Földművelésügyi Minisztérium. Ezen időponttól önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység lettünk, ennek minden örömteli és egyben embert próbáló feladatával. Az intézményfenntartó maghatározta milyen feladatokat, célokat kell teljesítenünk, ennek szellemében kezdtük meg munkánkat Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium néven. A tanévet közel 200 tanulóval indítottuk útjára, a feladatainkat 57 fő dolgozóval látjuk el.

A Kétegyházi Lapokban, valamint a Békés Megyei Hírlapban 2014 februárban megjelent írásokban arról szereztünk tudomást, hogy a ,,rendszerváltást követően elérkezett a,, "Zárt kapuk"" időszaka az Iskola megszüntette a szabad bejutás lehetőségét. Iskolánk ebben az ügyben a 2013. augusztus 01. napjától tud tényekkel reagálni, melyek a következők:

° A park, valamint a sportpálya a településen lakók számára hétfőtől - péntekig téli időszámítási időszakban reggel 6 órától, este 18 óráig, nyári időszámítási időszakban reggel 6 órától este 20 óráig szabadon látogatható. Hétvégén és munkaszüneti napokon, tanítási szünetben az iskola főbejáratán keresztűl van lehetőség a park és a pálya látogatására és használatára. A biztonsági intézkedések megtételére, azért volt szükség, mert korábban mind a sportpálya öltözőjét, mind az éttermünket garázda, betöréses bűncselekmények érték.

° Az Iskolánk területén a Kétegyházi Sportegyesület egy szakosztálya végzi tevékenységét. 2013. augusztus - 2014-március között megállapodás hiányában is engedélyeztük az öltöző és a spotpálya használatát, melynek rezsiköltségét többszöri felszólítás ellenére 2014. 09.01-ig nem fizetett meg intézményünk részére az SE. Több megállapodás tervezetet ajánlott fel intézményünk, amelyet hol az egyesület vezetése, hol az önkormányzat nem fogadott el. (Az ezzel kapcsolatos anyagot intézményünkben megtekinthetik)

2014. július 25.-én sikerült a háromoldalú megállapodást megkötni.

° Az Önkormányzat és az SE a sportpályát valamint az öltözőt - a megkötött megállapodás értelmében - előzetes bejelentés és engedélyezés alapján használhatja sportcélokra. Ezen tevékenységet teljesen ingyen végezhetik, kizárólagosan az öltöző rezsiköltsége, valamint a sportpálya karbantartása terheli a sportegyesületet illetve az önkormányzatot.

° A sportegyesület nyertes pályázata (öltöző felújítás) igen tiszteletreméltó és köszönettel vesszük a kezdeményezésüket, azonban az Iskolánk az öltöző vagyonkezelője ,,kvázi tulajdonosa''. Minden ott kezdeményezett munkálat engedélyköteles ezért, részletes adatokra van szükségünk, ezek átadására mai napig nem került sor maradéktalanul, amely a kivitelezés megkezdését hátráltatja, addig nem teszik lehetővé.

Intézményünk a megkötött megállapodás alapján bízik a sikeres együttműködésben.

A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2013 augusztusában egy igen nehéz, de rendkívűl szép feladatba kezdett, mely az azt megelőző két esztendő kiábrándító örökségeivel indult, de a kezdeti nehézségek ellenére a kitűzötteket elvégeztük, ezekre büszkék vagyunk. A mindennapos testnevelés bevezetése az oktatásban természetesen a mi iskolánkat is érinti, a területek a testnevelésórák színhelyei, a feladatellátásunkhoz szükségesek.

Reméljük jelen levelünkben sikerült a félreértéseket tisztázni, hiszen intézményünk sportpályája illetve parkja a település lakói számára továbbra is látogatható. Kérjük, tegyék is meg egyre többször. Intézményünk ezúton meghívja a település sportszerető lakosait az I. Nyitott Kapuk rendezvényre 2014. szeptember 20.-án szombaton, melynek keretében lehetőség van az iskola sportlétesítményeinek díjmentes használatára.

Kétegyháza, 2014. szeptember 01.

Tisztelettel:

Lendvai Sándor

mb igazgató

ASZIH logo RGB         fm logo        nak

Elérhetőségek:

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Cím: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.
Telefon: (66) 250-311
Fax: (66) 550-215 (117)
e-mail cím: ketegyhazisuli@gmail.com
OM kód: 202735
Alapítvány: 18388037-1-04